Služby

→ streľba do 500 metrov,2 samostatné boxy na streľbu z krátkych zbraní s kompletnou výbavou kovových terčov, 10 streleckých stanovíšť pre dlhé strelné zbrane s kovovýmy, papierovými a deštrukčnými terčami, 5 streleckých stanovíšť pre brokový trap ( holub, bežiaci zajac, vertikal );
→ kompletný servis pre strelcov - príprava streleckého stanovisťa na streľbu, nastrelenie zbraní, spracovanie balistických tabuliek na mieru pre konkrétnu zbraň, strelivo, optiku a podmienky streľby, nastavenie a inštruktáž k balistickým programom pre výpočet vnútornej a vonkajšej balistiky balistiky, profesionálne chemické čistenie zbraní, inštruktáž a rady pri zábehu hlavne "break-in" či "lapovaní" hlavní, "bedingu" dlhých zbraní, odporúčania pri prebíjaní streliva a iné;


→ 4 x benchrest stôl,1 x nastreľovacia stolica so stojanom, pozorovacia optika, stoličky, laserový diaľkomer, meteo stanica;
→ streľba pre záujemcov ktorí nie sú držiteľmi zbrojného preukazu - od 12 rokov;
kurz na získanie zbrojného preukazu,  kurzy streľby;
kurzy sebaobrany;
predaj zbraní, streliva ( obrana, tréning ) a príslušenstva; úschova zbraní a streliva;
teambuilding, firemné akcie, sales promotion akcie;
→ za poplatok prístup do miestnosti pre strelcov ( zbierka streleckej literatúry, stôl na prebíjanie streliva, občerstvenie, el. sieť ... ) a iné ☺.
                                   K dispozícii na strelnici sú :
Terčové zariadenia : nosiče papierových terčov ( 40 kusov ), kovové  IPSC terče pre pušku ( 7 x popper, 2 x mini poper ) a pištoľ + brokovnica ( 4 x mini popper, 14 x plate / 20x20 cm/, kývačka + gongy, stromček ), kovové terče pre pušky ( 8 x závesný gong Ø 20 cm, 1 x gong Ø 30 cm, 2 x závesný gong Ø 10 cm, plate 50 x 50 cm ). 
 Vrhacie zariadenia : 1 x vrhačka asfaltových holubov, 1 x vrhačka horizontal / bežiaci zajac / a vertikal.