Long Range

Súťaže venované streľbe na dlhé vzdialenosti do 500 metrov. Streľba prebieha z rôznych polôh na papierové, kovové a deštruktívne terče.

V rámci ligy APSS organizujeme tento rok 2 súťaže dňa 6.5.2017 a 1.7.2017.

V roku 2016 prebehli v rámci APSS  súťaže dňa 23.4.2016 a 22.10.2016.

Vlastné súťaže priebežne vyhlásime počas roka na základe záujmu strelcov.