Long Range

Súťaže venované streľbe na dlhé vzdialenosti do 500 metrov.  Streľba prebieha z rôznych polôh na papierové, kovové a deštruktívne terče.

V rámci našej streleckej ligy s názvom  TAC-MID-RANGE sme organizovali  tieto súťaže dňa 7.4.2018, 23.6.2018 a 20.10.2018.

ZMENA Dňa 9.12.2018 organizujeme súťaž v streľbe na kovové terče s prvkami dynamickej streľby. ZMENA – vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť hmly súťaž presúvame na iný termín v 2/2019.

V roku 2015,2016, a 2017  prebehli na našej strelnici v rámci spolupráce s APSS  súťaže dňa 23.4.201522.10.2016,  6.5.20171.7.2017.