Strelecký klub

Názov združenia : Strielame – strelecký klub, o.z.
Sídlo : Klenov 148, 08244 , Slovenská republika
IČO: 42419379
Dátum vzniku: 6.2.2015
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Vaško – predseda
Kontakt:  klub@striela.me
Stanovy a zápisnice z výročných schôdzí sú dostupné v sídle združenia.
Strelecký klub je v zmysle zákona zapísaný v zozname právnických osôb v športe pod poradovým číslom P-000-052.